Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với batdongsanmap.com
Hộp chat của Batdongsanmap.com
×
+
1.8 tỷ đồng
no image 385x258 - Bán đất TX An Khê, Tinh Gia Lai.

Bán đất TX An Khê, Tinh Gia Lai.

Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

m²: 360

Đất

1.8 tỷ đồng

m²: 360

Đất