Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
300.0 tỷ đồng
1 190 385x258 - CẦN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG XƯỞNG CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK LONG GIANG

m²: 258300

Nhà xưởng, kho

300.0 tỷ đồng

m²: 258300

Nhà xưởng, kho