Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
1.5 tỷ đồng
1 149 385x258 - Cần bán mảnh đất 10x33 đối diện ban quản lý Núi Bà

m²: 326

Đất

1.5 tỷ đồng

m²: 326

Đất