Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
890 triệu VNĐ
11 14 382x258 - Đất thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 10x47m, liên hệ 091.393.7122

Đất thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 10x47m, liên hệ 091.393.7122

Đgd Thị Trấn Tân Phú, Cách Mạng Tháng 8, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

m²: 470

Đất

890 triệu VNĐ

m²: 470

Đất