Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
3.5 tỷ đồng
6 11 286x258 - Bán gấp 5 mẫu đất vườn (tiêu, điều, cafe, bơ), đang thu hoạch
3.5 tỷ đồng

m²: 50000

Đất