Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
300.0 triệu VND
1 71 385x258 - Chỉ 300tr với mỗi lô đất trung tâm huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn
300.0 triệu VND

m²: 80

Đất

300.0 triệu VND
1 316 385x258 - Chỉ 300tr với mỗi lô đất trung tâm huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn
300.0 triệu VND

m²: 80

Đất