Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
500 triệu VNĐ
1 203 385x258 - Hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng đất thương mại dịch vụ 50 năm

m²: 240000

Đất

500 triệu VNĐ

m²: 240000

Đất

m²: 240000

Nhà xưởng, kho

100 triệu VNĐ

m²: 240000

Nhà xưởng, kho

m²: 240000

Đất

2 tỷ VNĐ

m²: 240000

Đất