Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
6.197 tỷ VNĐ
70115efa15f9f2a7abe8 385x258 - Bán 2479m2 Đất Mặt Tiền Quốc Lộ 61C, Phong Điền, TP. Cần Thơ Giá 2tr5/m2.

m²: 2479

Đất

6.197 tỷ VNĐ

m²: 2479

Đất

1.2 triệu VNĐ
33a98935b75650080947 385x258 - Bán 8000m2 Đất mặt tiền lộ 2m cách cầu Bà Hiệp QL 61C 350m Giá: 1tr2/m2

m²: 8000

Đất

1.2 triệu VNĐ

m²: 8000

Đất

2.2 triệu VNĐ
25995929664a8114d85b 385x258 - Bán 3641m2 Đất Mặt Tiền Quốc Lộ 61C, Phong Điền, TP. Cần Thơ Giá 2tr2/m2.

m²: 3641

Đất

2.2 triệu VNĐ

m²: 3641

Đất

1.05 tỷ VNĐ
8cb0c8ddfb851cdb4594 385x258 - Bán Nền 241m2 Gần Vườn Trái Cây Vàm Xáng

Bán Nền 241m2 Gần Vườn Trái Cây Vàm Xáng

Xã Mỹ Khánh,Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

m²: 241

Đất

1.05 tỷ VNĐ

m²: 241

Đất

1.99 tỷ VNĐ
9e1ca8400d1bea45b30a 385x258 - Bán 3497m2 Đất mặt tiền Quốc Lộ 61C Cách Cầu Rạch Sung 500m - Phong Điền – Giá 1tr990/m2.
1.99 tỷ VNĐ

m²: 3497

Đất

2.5 triệu VNĐ
a9f56cdc28b8cfe696a9 385x258 - Bán 7276m2 Đất mặt tiền Quốc Lộ 61C Cách Cầu Rạch Sung 500m - Phong Điền – Giá 2tr5/m2.
2.5 triệu VNĐ

m²: 7276

Đất

1.8 tỷ VNĐ
01aefdedb08957d70e98 385x258 - Bán 7100m2 Đất mặt tiền Quốc Lộ 61C Cách Cầu So Đũa 900m - Phong Điền – Giá 1tr8/m2.
1.8 tỷ VNĐ

m²: 7100

Đất

1.4 triệu VNĐ
4c87e25f5c3bbb65e22a 385x258 - Bán 5000m2 Đất mặt tiền Đường vào Khu Di Tích Giàn Gừa- Phong Điền Cần Thơ Giá 1tr4/m2.
1.4 triệu VNĐ

m²: 5000

Đất

6.124 tỷ VNĐ
4e605ca2c0eb27b57efa 385x258 - Bán 3062m2 Đất mặt tiền Quốc Lộ 61C Cách Cầu So Đũa 800m - Phong Điền – Giá 2tr/m2.
6.124 tỷ VNĐ

m²: 3062

Đất

4.714 tỷ VNĐ
8f48baf632bfd5e18cae 385x258 - Bán 2619m2 Đất mặt tiền Quốc Lộ 61C Cách Cầu So Đũa 800m - Phong Điền – Giá 1tr8/m2.
4.714 tỷ VNĐ

m²: 2619

Đất