Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
45.0 tỷ đồng
1 93 385x258 - Bán đất cồn lục sỹ thành trà ôn vĩnh long diện tích trên 20ha , thích hợp đầu tư dự án
45.0 tỷ đồng

m²: 230000

Đất