Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+

m²: 317

Đất

7.6 tỷ VNĐ

m²: 317

Đất

7.5 tỷ VNĐ

m²: 317

Đất

7.45 tỷ VNĐ
28 385x258 - ĐẤT LÀNG NGHỀ KIÊU KỴ ĐẸP NHẤT GIA LÂM, LÔ GÓC GIÁ ĐẦU TƯ

ĐẤT LÀNG NGHỀ KIÊU KỴ ĐẸP NHẤT GIA LÂM, LÔ GÓC GIÁ ĐẦU TƯ

Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

m²: 317

Đất

7.45 tỷ VNĐ

m²: 317

Đất