Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
3.9 tỷ đồng
2 66 385x258 - Bán đất mặt tiền Tỉnh Lộ 925 gần cổng chào ngã 6 (3 mặt tiền, có kinh thủy lợi)

m²: 1775

Đất

3.9 tỷ đồng

m²: 1775

Đất