Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
3.6 tỷ đồng
1 1 385x258 - Bán Nhà 3 Tầng Liền Kề Khu Đô Thị Danatol Cửa Tiền

Bán Nhà 3 Tầng Liền Kề Khu Đô Thị Danatol Cửa Tiền

Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

m²: 98

Nhà biệt thự, liền kề

3.6 tỷ đồng

m²: 98

Nhà biệt thự, liền kề

18.0 triệu VND
2 385x258 - Bán Một Số Lô Đất Khu Đô Thị Mới Hadico Vinh Tân

Bán Một Số Lô Đất Khu Đô Thị Mới Hadico Vinh Tân

Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

m²: 193

Đất

18.0 triệu VND

m²: 193

Đất

Bán Đất Dự Án Dataton – Phường Vinh Tân – Tp Vinh

Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

m²: 114

Đất

11.0 triệu VND

m²: 114

Đất

3.6 tỷ đồng
1 18 385x258 - Bán Nhà 3 Tầng Liền Kề Khu Đô Thị Danatol Cửa Tiền

Bán Nhà 3 Tầng Liền Kề Khu Đô Thị Danatol Cửa Tiền

Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

m²: 98

Nhà biệt thự, liền kề

3.6 tỷ đồng

m²: 98

Nhà biệt thự, liền kề

3.6 tỷ đồng
1 79 385x258 - Bán Nhà 3 Tầng Liền Kề Khu Đô Thị Danatol Cửa Tiền

Bán Nhà 3 Tầng Liền Kề Khu Đô Thị Danatol Cửa Tiền

Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

m²: 98

Nhà riêng

3.6 tỷ đồng

m²: 98

Nhà riêng

18.0 triệu VND
1 80 385x258 - Bán Một Số Lô Đất Khu Đô Thị Mới Hadico Vinh Tân

Bán Một Số Lô Đất Khu Đô Thị Mới Hadico Vinh Tân

Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

m²: 193

Đất

18.0 triệu VND

m²: 193

Đất