Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
6.8 tỷ đồng
10 20 385x258 - Phân Lô Âu Cơ – Nghi Tàm, Gara, Diện tích 55M2

Phân Lô Âu Cơ – Nghi Tàm, Gara, Diện tích 55M2

Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

m²: 220

Nhà riêng

6.8 tỷ đồng

m²: 220

Nhà riêng