Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+
4.0 tỷ đồng

m²: 5855

Đất

4.0 tỷ đồng

m²: 5855

Đất

2.0 tỷ đồng
11 51 385x258 - Bán khuôn viên hoàn thiện, diện tích 4400m2, xã Hòa Sơn

m²: 4400

Đất

2.0 tỷ đồng

m²: 4400

Đất

4.0 tỷ đồng
12 42 385x258 - Cần bán khuôn viên hoàn thiện, DT 5000m2, mặt Hồ Miễu

m²: 5000

Đất

4.0 tỷ đồng

m²: 5000

Đất

700.0 triệu VND
700.0 triệu VND

m²: 2300

Đất

1.3 tỷ đồng
14 27 385x258 - 5ha làm nơi nghỉ dưỡng hoặc trại chăn nuôi Lương Sơn, Hòa Bình
1.3 tỷ đồng

m²: 50000

Đất

1.5 tỷ đồng

m²: 400

Nhà riêng

1.5 tỷ đồng

m²: 400

Nhà riêng