Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Chat với https://batdongsanmap.com
Hộp chat của https://batdongsanmap.com
×
+

phu0ngxjtrum

Liên hệ phu0ngxjtrum

Live chat với phu0ngxjtrum

2.5 tỷ đồng
2.5 tỷ đồng

m²: 1700

Đất

m²: 162

Đất

550.0 triệu VND

m²: 162

Đất